Parafia ¶w. Maksymiliana Marii Kolbe w Tychach
 
item 1

INTENCJE MSZALNE
25.06.2017 R.

NIEDZIELA 25.06 – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA 

  7.30 Za + Tadeusza Karmelita w 6. rocz. ¶mierci.
  9.30 Za ++ Bożenę i Andrzeja Krawiec w 15. rocz. ¦mierci.
11.30 W int. Dzieci przyjmuj±cych Sakrament Chrztu ¶w., ich Rodziców i rodziców chrzestnych.
16.00 NIESZPORY
16.30 Do MB Królowej Kapłanów o zdrowie, Boże błog., potrzebne łaski w posłudze duszpasterskiej
 dla ks. Proboszcza – od Członków Żywego Różańca.

PONIEDZIAŁEK 26.06 

  7.30 Przez wst. MB i ¶w. Maksymiliana w int. męża Jana Kandzia z ok. urodzin z podz.
 za otrzymane łaski, z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

WTOREK 27.06 

18.00 Za + rodziców Stefanię i Jana Po¶piech, za ++ te¶ciów Julię i Michała Bomersbach
 oraz za ++ z rodzin z obu stron.

¦RODA 28.06 – Wspomnienie ¶w. Ireneusza, bpa i męcz. 

  7.30 Do Matki Kapłanów i ¶w. Maksymiliana w int. ks. Piotra Nowińskiego z pro¶b±
 o zdrowie, dary Ducha ¶w. i Boż± opiekę – od Legionu Maryi z okazji urodzin.

CZWARTEK 29.06 – UROCZYSTO¦Ć ¦W. APOSTOŁÓW PIOTR I PAWŁA 

  7.30 Przez wst. MB i ¶w. Maksymiliana w int. Lidii Kowalczewskiej z ok. 8. rocz. urodzin
 oraz Patrycji Kowalczewskiej z ok. 6. Rocz. urodzin z podz. za otrzymane łaski, z pro¶b±
 o Boże błogosławieństwo i dary Ducha ¶w.
18.00 Przez wst. MB Królowej Kapłanów i ¶w. Maksymiliana w int. ks. Piotra Nowińskiego
 z ok 50. rocz. urodzin z podz. za odebrane łaski, z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,
 zdrowie i dary Ducha ¶w.

PIˇTEK 30.06 

  7.30 Za ++ rodziców Zofię i Dominika Marcinkowskich, + siostrę Irenę, ++ z pokrewieństwa
 oraz za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

SOBOTA 01.07 

14.00 W int. nowożeńców: Natalia Marek – Damian Barmański.
18.00 Za + Waltra Zielińskiego w rocz. ¶mierci z pro¶b± o łaskę zbawienia.

NIEDZIELA 02.07 – 13 NIEDZIELA ZWYKŁA 

  7.30 W int. Andrzeja Łabudzkiego z ok. urodzin z podz. za otrzymane łaski, z pro¶b± o błog.
 i zdrowie.
  9.30 Za + Ignacego Wieszczek w 3. rocz. ¶mierci z pro¶b± o łaskę zbawienia.
11.30 Za + Ryszarda Olejniczak z pro¶b± o łaskę zbawienia.
16.30 Za + Halinę Fajferek oraz za + Annę, + Antoniego, + Jana i + Emilię Korczek oraz
 za ++ rodziców z obu stron.