Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Tychach
 
item 1
 

Modlitwy z Apelu o szybką beatyfikacje
sługi Bożego Jana Pawła II


Z dnia 16.01.2011


1. „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości”. Te słowa wypowiedział arcybiskup Karol Wojtyła w Starym Sączu. Miesiąc listopad kieruje naszą myśl ku niebu. Zastanawiamy się nad tajemnicą świętości, do jakiej jesteśmy powołani, i patrzymy na tych, którzy święcie żyli na ziemi. Dziś, chcemy zatrzymać się nad tą prawdą, że święci nie żyją w izolacji. Już za życia tworzą środowisko, w którym łatwiej jest innym wzrastać w świętości, a po odejściu do Pana stanowią wspólnotę świętych, dzieląc swe szczęście z innymi.

2. „Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka? Wszyscy święci i błogosławieni XIII w. dają odpowiedź: potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności”.

3. Słuchając o świętych myślimy o naszych czasach, które zdają się być tak bardzo inne, przepojone stylem życia przeciwnym świętości. A jednak, czy nie było wśród nas Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki? Czy dziś tysiące chrześcijan nie oddaje życia za wiarę? Czy wokół nas nie ma ludzi rozmiłowanych w Bogu? Może właśnie w tobie, może właśnie we mnie Pan Bóg pragnie mieć kogoś, kto pociągnie innych do świętego imienia Bożego…

4. Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić własnością wszystkich rodzin, ażeby – jak to powiedziano w polskim milenium chrześcijaństwa – rodzina była ‘Bogiem silna’». Niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych, na chwałę imienia Bożego! Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych! «Święci pragną świętości»”.